Stenger fylkesveg 6900 i Verdal

Veg Stortjønna i Verdal. Bilde
Fylkesveg 6900 ved Stortjønna i Verdal (Foto: Trøndelag fylkeskommune)

Fylkesveg 6900 ved Stortjønna i Verdal kommune stenges periodevis i fire uker fra 6. februar.

Årsaken til stengingen er forsterkning av vegen på enkelte steder. Dette gjelder steder der det tidligere har vært dårlig fremkommelighet. Det blir også satt opp rekkverk på utsatte områder langs vegen. 

I forbindelse med dette arbeidet skal det gjøres fjelluttak ved Stortjønna. Dette gjøres for at det skal blir da vi skal produsere stein lokalt for å forsterke vegen. 

Vegen stenges fra 6. februar til 3. mars på følgende tider: 

Mandag – torsdag   
Stengt mellom: 07:00-11:00  
Stengt mellom: 11:30-15:00 
Stengt mellom: 16:00-20:00 

Det kan også bli noen kortere stenginger i perioder på andre datoer enn nevnt avhengig av arbeidet som skal utføres. 

Kontaktperson: 

Nikolai Høilo
Teamleder
74 17 97 44 959 98 235