Stenger fylkesveg 65 i Orkland

Drogsetmoen på fylkesveg 65 i Orkland. Kart
Den svarte prikken markerer hvor arbeidet skal gjøres.

Trøndelag fylkeskommune skal fra 7. november gjennomføre kantforsterkning ved Drågsetmoen på fylkesveg 65. Det betyr at vegen stenges i en kortere periode.

Vegen stenges fra tirsdag 7. november og omkjøring blir skiltet om fylkesveg 700 og 701. 

Det jobbes for å gjøre stengetiden så kort som mulig. 

Det som skal gjøres mens vegen er stengt, er bygging av en armert skråning på 250 meter. Dette skal redusere problemet med langsgående sprekker i ytterkant på fylkesveg 65. 

Den armerte skråningen skal bestå av fem lag med geonett med knust fjell mellom hvert lag. Deretter skal det bygges ny vegoverbygning og legges asfalt.   

Kontaktperson: 

Per Gevik
Overingeniør
74 17 86 54 934 64 796