Stenger Arnøy bru

Arnøy bru. Bilde
Skal sjekkes: Tilstanden til Arnøy bru i Nærøysund kommune skal sjekkes 19. september 2023 (Foto: Trøndelag fylkeskommune).

Tirsdag 19. september mellom klokken 09.00 til 14.00 blir Arnøy bru i Nærøysund kommune periodevis stengt grunnet inspeksjon.

Tirsdag 19. september skal det utføres hovedinspeksjon på Arnøy bru. Dette er en periodisk sjekk som utføres hvert femte år for å kartlegge tilstanden. For å få utført inspeksjonen må brua stenges inntil to timer av gangen. Det må derfor forventes forsinkelser på strekningen fra klokken 09.00 frem til rundt klokken 14.00 samme dag.  

Utrykningskjøretøy vil slippes forbi umiddelbart. 

Kontaktperson: 

Peter Skjerstad
Bruinspektør
74 17 99 39 481 34 515