Starter rydding av veg

Veagarbeid på fylkesveg 6306 i Flatanger. Bilde
Snart ryddet: Fylkesveg 6306 i Flatanger er snart ryddet etter steinspranget som gikk onsdag 6. september 2023 (Foto: Trøndelag fylkeskommune).

Istandsetting av vegen samt ferdigstilling av sikringsarbeidet i fjellskjæringen i Flatanger starter tirsdag 19. september.

Det resterende arbeidet i rasområdet på fylkesveg 6306 i Flatanger startet tirsdag 19. september kl 1200. 
Arbeidet med fjellsikring antas å være ferdig torsdag 21. september kl 19.00. 

Under utførelsen av arbeidet vil veien fortsatt være innsnevret til ett kjørefelt, men med lysregulering. Arbeidstiden er 07.00-19.00. 

Utenfor arbeidstid vil vegen være åpen i to felt.

Kontaktperson:

Endre Rudolfsen
Seksjonsleder
74 17 96 80 924 25 625