Sprangakslatunnelen er åpen

Sprangakslatunnelen. Bilde
Sprangakslatunnelen i Indre Fosen kommune (Foto: Trøndelag fylkeskommune).

Tunnelen ble åpnet onsdag 28. februar klokken 20.00 og vil være åpen døgnet rundt fram til tirsdag 5. mars klokken 08.00.

Det er mulig denne åpningsperioden blir forlenget.

Grunnene til at arbeidet med Sprangakslatunnelen har stanset er at omkjøringsvegen, fylkesveg 6838 Kråkmoveien, går i oppløsning pga. teleløsning. 

Ny informasjon kommer

Videre arbeid er derfor avhengig av en ny godkjent arbeidsvarslingsplan samt et stengeregime med kortere stengeperioder og flere gjennomslipp. 

Fylkeskommunen kommer med informasjon så fort arbeidsvarslingsplanen er godkjent og plan for oppstart er klar. 

Vær oppmerksom på at det på www.175.no kun vises godkjente og aktiverte arbeidsvarslingsplaner. Denne nettsiden har derfor ikke noe informasjon der før ny plan er klar.  

Har tatt lengre tid enn forventet

Tunnelarbeidet som er gjort så langt er sikringsarbeid, rensking av løs stein og montering av sikringsbolter. Dette arbeidet har vært svært omfattende, noe som har ført til at arbeidet har tatt mer tid enn antatt. 
 
Arbeidet som er gjort så langt er støping av føringskant på begge sider av tunnelen, rensking av mer enn 50 kubikkmeter med stein og plassering av rundt 400 sikringsbolter. 

Nå gjenstår blant annet å sikre tunnelen mot lekkasjer. Skum og fiberarmert betong skal forhindre dette..  

Det skal også monteres nytt el- og lysanlegg. Det gamle anlegget er tatt ned, noe som er grunnen til at det nå er mørkt i tunnelen. 

Kontaktperson:

Harald Van Der Linden
Ingeniør
74 17 97 01 481 37 720