Skredsikring på fylkesveg 72

Fylkesveg 72 ved Festningsberga.Kart.
Festningsberga på Fylkesveg 72 markert med rød sirkel i kartet.

I november 2021 ble det avdekket at fjellet over vegen ved Festningsberga på fylkesveg 72 var ustabilt. Dette ble oppdaget i forbindelse med planlagt rensk og sikring.  

Området ved Festningsberga har siden den gang vært under utredning, og siste del av arbeidet med skredsikring er nå i gang.   

Kan stenges opp mot én time   

Vegarbeidet som nå er i gang foregår på dagtid fra klokka 07.00 til klokka 20.00, og fylkesvegen vil være åpen i ett felt med lysregulering mens arbeidet pågår.  
Nødetater slipper gjennom området ved behov. I uke 39, fra 26.september, vil det ikke jobbes i området.  

Bilister må regne med at vegen kan bli stengt opptil én time under enkelte fjellrenskningstiltak. Det kan også bli manuell dirigering.  
 

- Vi har forståelse for de ulempene dette medfører for lokalbefolkningen og andre som kjører gjennom området, sier teamleder i Trøndelag fylkeskommune, Anne-Grethe Jenssen. 

Viktig med trygg veg  

For tiden settes det opp et fanggjerde som skal sørge for permanent sikring av rasområdet. Dette er et gjerde som skal fange opp nedfall før det kommer ned på kjørebanen.   

Arbeidet forventes å være ferdig i løpet av uke 46, altså innen 20. november. Arbeidsområdet er imidlertid uoversiktlig og ustabilt, og det kan derfor oppstå utfordringer gjør at arbeidet tar lengre tid enn forventet.   

- Hver dag passerer skolebusser, tankbiler og privatbiler forbi Festningsberga. Det er derfor viktig å sikre en trygg veg forbi dette området før vinteren kommer, sier Jenssen. 

Kontaktperson:

Anne-Grethe Jenssen
Teamleder, Team Elektro, vegsikkerhet og asfalt
74 17 90 27 911 12 337