Skal sjekke bru mellom Frøya og Uttian

Uttianbrua. Bilde
Skal sjekkes: Uttianbrua som går mellom Frøya og Uttian skal inspiseres (Foto: Trøndelag fylkeskommune).

Uttianbrua i Frøya kommune skal inspiseres onsdag 30. august. Det betyr at brua stenges i korte perioder.

Onsdag 30. august skal det utføres hovedinspeksjonUttianbrua mellom klokken 08.30 og 14.00. I denne perioden vil brua bli periodevis stengt inntil 15 minutter av gangen. 
Dette er en hovedinspeksjon, noe som er en regelmessig sjekk som gjøres hvert femte år.  

Målet med inspeksjonen er å kartlegge tilstanden på brua.  

Brua stenges inntil 15 minutter av gangen, og trafikanter må derfor beregne lengre tid om de skal kjøre over brua fra klokken 08.30 til rundt klokken 14.00. 

Utrykningskjøretøy slippes forbi umiddelbart. 

Kontaktperson: 

Peter Skjerstad
Bruinspektør
74 17 99 39 481 34 515