Setter opp støyskjermer

Utleirvegen i Trondheim. Bilde
Her, i Utleirvegen, skal det bygges støyskjermer på venstre side av vegen på bildet. (Foto: Trøndelag fylkeskommune).

Det skal bygges støyskjermer langs Utleirvegen i Trondheim. Byggingen starter denne uka.

Arbeidet starter rundt 11. desember og gjøres vegne av Miljøpakken.  

Byggingen av skjermene starter i Hoeggvegen. Her settes det opp 80 meter med støyskjermer. Arbeidet skal etter planene være ferdig i januar 2024. I løpet av våren blir det anlagt grøntområder ved støyskjermene. 

Kontaktperson: 

Arne Lernes
Overingeniør
74 17 96 74 992 17 287