Ruster opp veg i Skaun

Fylkesveg 6634 i Skaun. Kart
Kart som viser hvor arbeidene skal gjøres.

Trøndelag fylkeskommune skal fra mandag 20. november ruste opp fylkesveg 6634, Høgsetvegen i Skaun kommune. Dette fører til at vegen stenges på dagtid.

Arbeidene fører til at fylkesveg 6634 ved anleggsområdet blir stengt for trafikk mandag til fredag mellom kl 06.30 og 21.00.     

Det forventes at anleggsarbeidene vil pågå fram til 6. desember, men arbeidene er delvis væravhengige. 

Det jobbes for å gjøre stengetiden så kort som mulig. 

Vegen blir stengt på dagtid fra mandag 20. november og omkjøring blir om Viggja. 

Arbeider som skal utføres er:  

  • Senking av oppstikkende kumlokk 
  • Kantforsterkning 
  • Utskifting av vegoverbygning 
  • Stikkrenneskifte 
  • Rensking av veggrøft 
  • Dekkelegging 

Kontaktperson:

Per Gevik
Overingeniør
74 17 86 54 934 64 796