På disse tidene er Sprangakslatunnelen stengt

Sprangakslatunnelen, som ligger på fylkesveg 755 i Indre Fosen kommune, stenges daglig fram til 6. mars.

Som følge av at Sprangakslatunnelen er stengtmå trafikanter kjøre via Kråkmoen på fylkesveg 6838. Dette gjelder fra uke 3 til uke 10 (16. januar til 6. mars).  

Fra uke 3 til 10 er tunnelen er stengt på følgende tider: 

  • Alle hverdager fra kl. 08:00 til 14:15 og 15:00 til 20:00.  Tunnelen åpnes for gjennomkjøring fra 14:15 til 15:00 
  • Lørdagene 20. januar, 3. februar og 17. februar fra 08:00 til 20:00. 
  • Søndagene 21. januar, 4. februar og 18. februar fra 07:00-19:00. 

Tunnelen er åpen hele helga i partallsuker, det vil si: 27. - 28. januar, 10.-11. februar og 24. til 25. februar. 

Kontaktperson:

Harald Van Der Linden
Ingeniør
74 17 97 01 481 37 720