Oppgraderer veg i Melhus

Løvsetvegen i Melhus. Bilde.
Slitasje: Løvsetvegen i Melhus er synlig slitt. Nå er oppgraderingen i gang (Foto: Trøndelag fylkeskommune).

Trøndelag fylkeskommune er i gang med oppgraderingsarbeid på Løvsetvegen som er en del av fylkesveg 6616 i Melhus.

Årsaken til utbedringen er først og fremst stor vegslitasje som følge av økt trafikk over tid. Dette har ført til stor slitasje på vegen. 

Innstiller busser 

Som følge av arbeidene blir bussene som går til Hesttrøa innstilt fram til 18. august. De som er avhengig av busstransport i dette området må derfor gå rundt én kilometer lengre i retning MelhusBeboerne i områdene Lauvsetgjerdet og Løvsethaugen samt enkelt hus i området må kjøre om Kvammen.  

Må oppgraderes

Vegstrekningen ble sist asfaltert i 2016 og skal i utgangspunktet tåle en aksellast på åtte tonn. Bæreevnemålinger og de siste års store utbygginger i området gjør det imidlertid nødvendig å oppgradere vegen. 

Etter at vegen er forsterket skal den asfalteres på nytt.  Det blir også gjort nødvendig kantforsterkning i Løvsetbakken ved Høyeggen. Går alt etter planen, vil strekningen asfalteres i slutten av uke 33 (14. -18. august) 

Kontaktperson: 

Øyvind Mæhle
Fagleder
74 17 68 69 957 84 985

 

Vegarbeid i Løvsetvegen. Bilde.
Vegarbeid: Oppgraderingen av Løvsetvegen i Melhus er i gang og skal etter planen være ferdig 18. august 2023. (Foto: Trøndelag fylkeskommune).
Arbeidsområde i Melhus. Kart.
Kart som viser hvor arbeidet skal gjøres.