Oppgraderer Harbaksveien

Harbaksveien. Bilde
Skal oppgraderes: Deler av fylkesveg 6318 mot Harbak i Åfjord kommune skal oppgraderes (Foto: Trønfelag fylkeskommune)

En delstrekning av fylkesveg 6318 mot Harbak i Åfjord kommune skal oppgraderes. Dette betyr at vegen må stenges i perioder.

Det har de senere år blitt utført mye arbeid med fjellsikring på denne strekningen mot Harbak, og nå er det selve vegbanen som står for tur.  

Vegen skal får større bredde slik at et sikkert rekkverk kan monteres mot sjøenI tillegg legges ny drenering og stikkrenner på strekningen. Ved breddeutvidelse av vegen benyttes ferdigstøpte elementer og støpes nye støttemurer.  

For å kunne gjøre dette arbeidet må vegen stenges i perioder. Oppstart av arbeidene er ventet i løpet av november 2023. Ved avslutning av anbudskonkurransen er det kommet inn tre tilbud. 

De tre som har leverte pris er: 

  • Johs J Syltern A/S (16.487.918,-)  
  • Frent A/S (Kr 15.317.077,- ) 
  • BMO Entreprenør A/S (15.171.089,-) 

Trøndelag fylkeskommune vil nå kontrollere de innkommende tilbud. Deretter offentliggjøres en endelig innstilling av entreprenør. 

Kontaktperson:

Stian Eldnes
Ingeniør
74 17 99 03 913 71 917