Setter opp skredvoll

Bilde av arbeid som gjøres for å sikre Fylkesveg 72 ved Festningsberga.
Arbeider med å sikre vegen: Det er denne delen av fylkesveg 72 ved Festningsberga som må sikres før vegen igjen kan åpnes for trafikk. (Foto: Aleksander Pesut).

Det jobbes kontinuerlig med utbedring og sikring av strekningen ved Festningsberga på fylkesveg 72.

For tiden fjernes ustabile fjellblokker manuelt med spett. Dette arbeidet pågår gjennom helgen 27. og 28. november.

Skredvoll og droneinspeksjon

En skredvoll settes også opp i det ene kjørefeltet, forbi arbeidsstedet. Denne vollen skal hindre at mindre steinsprang treffer vegen.

Etter helgen, mandag 29. november, skal fylkeskommunens geologer sammen med entreprenøren inspisere fjellpartiet.

Dette gjøres både med drone og trent personell som fires ned i tau.

Blir arbeidsområdet vurdert som trygt etter denne inspeksjonen, åpnes vegen i ett felt. Det blir da trafikkregulering med trafikklys eller trafikkvakter.

Dyretransport

Mattilsynet er godt informert om stengingen, og er i kontakt med berørte gårdsbruk i området. Skal du transport melk, dyr eller andre viktige varer, kontakter du Mattilsynet. Se kontaktinfo nederst i denne saken.

Skal du reise med kjæledyr til eller fra Norge, er også Mattilsynet de rette å kontakte. Dette gjelder også om dine dyr trenger veterinær.

Les mer om transport av dyr til og fra Norge på Tolletaten sine sider

Kontaktinfo Mattilsynet

Avdeling Sør-Innherred
Sentralbord: 22 40 00 00
E-post: postmottak@mattilsynet.no
Tlf: 22 77 83 11
Mobil: 90 07 85 80

Kontakt Trøndelag fylkeskommune

Anne-Grethe Jenssen
Teamleder
74 17 90 27 911 12 337