Ombygging av Innherredsveien i Trondheim

Innherredsveien i Trondheim. Skisse
Skisse av hvordan Innherredsveien sannsynligvis vil se ut når den er ferdig.

Trøndelag fylkeskommune skal på vegne av Miljøpakken bygge om Innherredsveien Øst mellom Bassengbakken og Saxenborg allé.

Etter ombyggingen vil gata fremstå som ei miljøgate med gode kollektivtilbud. Samtidig som gata oppgraderes, skal det legges nye vann- og avløpsledninger, kabelkanaler og kabler. 

Planlagt anleggsstart er mai/juni 2023 hvis alt går greit. Det antas at hele gata er ferdig bygd høsten 2025, men deler av gata kan bli ferdig tidligere. 

16. mars var det tilbudsåpning for arbeidene med gata. Det kom inn fire tilbud. De laveste var på 229 millioner kroner eks mva. Det høyeste på 255 millioner kroner.  


Arbeidet med kvalitetssikring og vurdering av alle tildelingskriterier gjenstår før tilbyder blir valgt. 

Kontaktperson: