Nytt kjøremønster i Klæbu

Bilde med tekst som viser nytt kjøremønster i Klæbu. Foto/illustrasjon.
Nytt kjøremønster: I forbindelse med byggingen av tunnelportalen for nye Tanemstunnelen har Trøndelag fylkeskommune stengt deler av dagens Nidengveien. Det betyr blant annet nytt kjøremønster på midlertidige veger. (Fotomontansje: Trøndelag fylkeskommune)

Trafikken for biler, gående og syklende er lagt om i forbindelse med prosjektet fylkesveg 704, Tanem-Tulluan.

I forbindelse med byggingen av tunnelportalen for nye Tanemstunnelen har Trøndelag fylkeskommune stengt deler av dagens Nidengveien.  

Midlertidig veg 

Det er bygd en midlertidig veg, samt midlertidig gang- og sykkelveg ved rundkjøringen på Tanem. Dette betyr at alle som skal til steder langs Nidengveien kan svinge av direkte fra ny arm i rundkjøringen på Tanem. 

Tryggere for syklister og gående 

Gående og syklende som vil inn i Nidengveien og videre til Rødde og Trondheim, må sykle/gå via rundkjøringen. Det er bygd en egen gang- og sykkelveg, slik at gående og syklende kan ferdes trygt adskilt fra biltrafikken. Før vinteren settes det også opp midlertidige gatelys langs denne gang- og sykkelvegen.