Sundlivegen i Orkland utbedres

Bilde av fylkesveg 6488, Sundlivegen, i Orkland. Foto: Trøndelag fylkeskommune
Fylkesveg 6488, Sundlivegen, i Orkland. Foto: Trøndelag fylkeskommune

Fylkesveg 6488, Sundlivegen, skal utbedres fra Kvamsbakkan til Erikvegen. Arbeidene starter tidligst 14. juni og pågår fram til 13. september.

Utbedringene mellom Kvamsbakkan og Erikvegen på fylkesveg 6488, Sundlivegen, vil i all hovedsak bestå av:

  • Kantforsterkning med nytt rekkverk.
  • Overvannshåndtering ved å åpne grøfter. Det skal blant annet legges drenering og byttes stikkrenner.
  • Deler av strekningen skal gjøres bredere. Dette gjelder hovedsakelig i kurver og på strekningen mellom Tuflåt- og Erikvegen.
  • Asfaltering av strekningen.

 Arbeidsområdet blir lysregulert, men vegen stenges også i perioder. Dette vil være krevende både for beboerne langs vegen og entreprenørene som skal utføre arbeidet.

Teamleder på seksjon drift og vedlikehold i Trøndelag fylkeskommune,  Anne-Grethe Jenssen, maner til tålmodighet og ro, samt at alle parter søker den beste løsningen.
- Slik kan arbeidet foregå på best mulig måte for alle involverte, sier hun.

Når strekningen er utbedret vil den bidra til økt trafikksikkerhet for alle som ferdes på denne vegen.

Arbeidet starter tidligst 14.juni. Vegarbeidet pågår fram til asfalten legges i uke 37 (13. – 17. september).

Kontakt:

Anne-Grethe Jenssen
Teamleder
74 17 90 27 911 12 337