Viken bru fornyes

Arbeidet med å skifte ut Viken bru i Malvik kommune starter mandag 10.mai.

Arbeidet utføres i perioden uke 19 til og med uke 26.
Vegen vil stenges fra og med mandag 10.05.21 til og med fredag 28.05.21 kl. 15.00.
Omkjøring skjer på fylkesveg 705 og blir skiltet.


Det er Winsnes maskin og transport AS har fått oppdraget med å skifte ut Viken bru på fylkesveg 6712 i Malvik kommune.

Viken bru består i dag av et korroderende stålrør under fylkesveg 6712. Røret skal byttes ut med en prefabrikert kulvert med en lengde på cirka 12 meter og har en lysåpning på 3,5 meter.

Omkjøring på fylkesveg 705

Både eksisterende konstruksjoner med inn- og utløpskonstruksjoner av betong, stålrør (Svalbardrør) og gammel betongbru med landkar og vinger av naturstein skal rives.

Kontaktinfo:
Byggherre: Trøndelag fylkeskommune v/ Heidi Eggen tlf: 924 37 095
Entreprenør: Winsnes maskin og transport AS v/ Knut Ola Bjerkseth tlf: 905 66 914