God framdrift på fv. 17

Ved Østvik, i vestenden av prosjektet, er fjellsprenging i gang. Masser er gravd ut, og skal benyttes til vegene i prosjektet. (Alle foto: Håvard Hustad, Trøndelag fylkeskommune)
Ved Østvik, i vestenden av prosjektet, er fjellsprenging i gang. Masser er gravd ut, og skal benyttes til vegene i prosjektet. (Alle foto: Håvard Hustad, Trøndelag fylkeskommune)

Det er høy byggeaktivitet langs hele strekningen av prosjektet fv. 17 Jåddåren-Østvik.

- Det er god framdrift i anleggsarbeidet og det er nå mye aktivitet i hele prosjektområdet, sier teamleder Tone Melhus Romstad i Trøndelag fylkeskommune.

Deler av prosjektet bygges på myr og annen svak grunn.

- Når vi bygger ny veg på myr, legger vi ut såkalt forbelastning. Det innebærer å belaste grunnen over lang tid med stein- eller løsmasser, slik at vi gjør unna setningene på forhånd, og ikke etter at vegen er bygd. På enkelte områder må forbelastningen ligge inntil halvannet år, forklarer Melhus Romstad.

Her er noen bilder fra ulike deler av anlegget. Bildene er tatt 8. oktober.

Ved vestenden av Kvarvingmyra begynner bygging av en ny bekkekulvert i løpet av kort tid. Over myra er det lagt ut store mengder masser, som skal bli ny lokalveg. De store mengdene er forbelastning, og massene ligger nå ca. to meter høyere enn ferdig veg. Lokalvegen og fv. 17 vil ligge på samme nivå når vegene er ferdig bygd.
Ved vestenden av Kvarvingmyra begynner bygging av en ny bekkekulvert i løpet av kort tid. Over myra er det lagt ut store mengder masser, som skal bli ny lokalveg. De store mengdene er forbelastning, og massene ligger nå ca. to meter høyere enn ferdig veg. Lokalvegen og fv. 17 vil ligge på samme nivå når vegene er ferdig bygd.
Ved Myrvang er det sprengt ut mye stein i ei skjæring, der den nye traseen for fv. 17 kommer. Det er også lagt ut mye stein i traseen videre østover, også på denne strekningen skal det legges ut forbelastning.
Ved Myrvang er det sprengt ut mye stein i ei skjæring, der den nye traseen for fv. 17 kommer. Det er også lagt ut mye stein i traseen videre østover, også på denne strekningen skal det legges ut forbelastning.
Videre mot Jåddåren er det ryddet skog for den nye vegtraseen. Sør for Jadarheim tas det ut masser, i hovedsak morenemasser, men også noe stein. Det skal bygges kjørekulvert under ny fv. 17 ved Jåddåren, og forberedelse for dette arbeidet er i gang. Også i dette området legges det ut forbelastning.
Videre mot Jåddåren er det ryddet skog for den nye vegtraseen. Sør for Jadarheim tas det ut masser, i hovedsak morenemasser, men også noe stein. Det skal bygges kjørekulvert under ny fv. 17 ved Jåddåren, og forberedelse for dette arbeidet er i gang. Som følge av dette er fv. 6990 er stengt ved Jåddåren. Også i dette området legges det ut forbelastning.