Fv. 714 Åstfjordkryssinga åpner for trafikk

Bilde av Åstfjordbrua i Orkland kommune.

Delprosjektet er nå sikkerhetsgodkjent og strekningen blir åpnet for trafikk fredag 26. februar, ca. kl 12.00.

Fredag åpnes en ny strekning i prosjektet 714 Laksevegen for trafikk. Prosjektet består av flere større utbedringer av vegnettet for å bedre framkommeligheten, forkorte reisetiden og ikke minst øke trafikksikkerheten, se utsnitt nedenfor. Når alle delprosjektene er bygget, vil vegen mellom Hitra/Frøya og Orkanger forkortes med over 12 km.

Bilde av kartutsnitt som viser deler av fylkesveg 714, Laksevegen.

Åstfjordkryssinga, delprosjekt 8, har en total lengde på ca 5,6 km hvor Slørdalstunnelen på ca. 2650 meter, Mjønestunnelen på ca. 770 m og Åstfjordbrua på ca. 770 meter inngår. Dette er den delstrekninga som gir den største enkeltinnsparinga i utbygginga av fv. 714 Laksevegen med en forkortning på ca 6 km i tillegg til betydelig forbedring av framkommeligheten og trafikksikkerheten.

Bilde av kartutsnitt som viser deler av fylkesveg 714, Laksevegen.

- Etter en del utfordringer med sikkerhetsutrustningen og godkjenning er det nå endelig klart for trafikkåpning.  Dette er en stor dag, både for de som har jobbet med prosjektet i flere år og for trafikantene, som får glede av ny, trafikker og moderne veg, sier seksjonsleder Jo Bernt Brønstad i Trøndelag fylkeskommune.

Ingen markering

- Vi skulle gjerne invitert til en ordentlig åpningsfest av den nye vegstrekningen, men nå er vi opptatt av å få åpnet vegen for trafikk så raskt som mulig og så vil vi invitere til en markering senere, sier Brønstad.

Kontaktperson: 

Jo Bernt Brønstad
Seksjonsleder seksjon investering og fornying 
Tlf: 934 64 773