Arbeidsfellesskapet Kne/Røstad ANS skal bygge fire km ny fv. 17

Partene signerer kontrakten om bygging av prosjektet fv. 17 Jåddåren-Østvik. Fra venstre: Tone Melhus Romstad, Trøndelag fylkeskommiune, Jon Sellæg, Røstad Entrepernør AS og Bjørn Aakre, Odd E. Kne AS. De to sistnevnte utgjør styringsgruppa til AF Kne/Røstad ANS.
Partene signerer kontrakten om bygging av prosjektet fv. 17 Jåddåren-Østvik. Fra venstre: Tone Melhus Romstad, Trøndelag fylkeskommiune, Jon Sellæg, Røstad Entrepernør AS og Bjørn Aakre, Odd E. Kne AS. De to sistnevnte utgjør styringsgruppa til AF Kne/Røstad ANS.

Trøndelag fylkeskommune og Arbeidsfellesskapet Kne/Røstad ANS inngikk fredag 19. juni avtale om bygging av snaut fire km ny fv. 17 fra Jåddåren til Østvik i Steinkjer kommune. Kontrakten har en verdi på ca. 113 millioner kroner.

- Nå skal vi aller først ha en kort samhandlingsperiode med entreprenøren der vi blir enige om rammene for prosjektet, før det blir anleggsstart i løpet av sommeren, sier teamleder Tone Melhus Romstad i Trøndelag fylkeskommune.

Nyvegen skal stå ferdig høsten 2022.

Dette skal bygges

Prosjektet omfatter bygging av i underkant av fire kilometer ny fv. 17 fra Jåddåren til Østvik i Steinkjer kommune. Denne strekningen er en videreføring østover på fv. 17 fra nyvegen fra Sprova til Østvik, som hadde offisiell åpning 15. juni.

Den nye vegen vil bli ni meter bred, få forsterket midtoppmerking og skiltet hastighet på 80 kilometer i timen.

Fra Øver-Kvarving til Østvik blir det ny lokalveg, og denne skal bygges på nordsiden av dagens fv. 17. Dagens veg gjennom Jåddåren vil knyttes til den nye lokalvegen. Det skal bygges et nytt kryss ved Myrvang, tilsvarende det som er bygd ved Østvik.

Mer trafikksikker veg

- Når anlegget er ferdig vil vi få en god og trafikksikker veg, i tillegg til at den gir bedre framkommelighet for trafikantene. For beboerne ved Jåddåren vil ny veg også gi bedre bomiljø og bedret trafikksikkerhet. For nærmiljøet er også sammenhengende lokalveg fra Jåddåren til Østvik et godt tiltak, sier Melhus Romstad.

Les mer om prosjektet