Tildeling av driftskontrakter

I dag, 19.3.2021, har Trøndelag fylkeskommune foretatt innstilling og tildeling av driftskontrakt 5008 Steinkjer 2021-2026 og 5009 Indre Namdal 2021-2026.

Kontraktene hadde tilbudsfrist 10.03.2021, og det har i etterkant blitt gjennomført evaluering og kontrollregning av innkomne tilbud

Kontraktene omfatter følgende områder:

5008 Steinkjer 2021 – 2026 (Steinkjer, Inderøy, Verdal og Indre Fosen)

Veglengde: 753,075 km totalt (702,847 km fylkesveg og 50,229 km fylkesgang- og sykkelveg)

5009 Indre Namdal 2021 – 2026 (Snåsa, Lierne, Røyrvik, Grong og deler av Namskogan, Høylandet og Overhalla)

Veglengde: 604,918 km totalt (596,115 km fylkesveg og 8,803 km fylkesgang- og sykkelveg)

Følgende tilbud kom inn:

Kontrakt 5008 Steinkjer 2021 – 2026

Tilbyder nr 1: Veidekke Industri as                     
kr 393.069.527,- eks mva

Tilbyder nr 2: Svevia Norge as                               
kr 472.247.000,- eks mva

Tilbyder nr 3: Mesta as                                            
kr 531.470.349,- eks mva

Kontrakt 5009 Indre Namdal 2021 – 2026

Tilbyder nr 1: Veidekke Industri as
kr 301.921.161,- eks mva

Tilbudene er kontrollregnet og evaluert, alle tilbud / tilbydere er godkjent og kvalifisert.

Tilbyder nr 1, Veidekke Industri AS,  er tildelt oppdraget på begge kontraktene. Klagefrist / karenstid er 10 dager fra tildeling.

Ved gjensidig enighet kan partene forlenge kontrakten med ytterligere 12, 24 eller 36 måndeder etter 31.8.2026. En slik forlengelse må være avtalt senest 31.5.2021.