Ny gang- og sykkelveg i Verdal

Dronefoto av omåde for gang- og sykkevegbygging. Bilde
Gang og sykkelveg: Ny gang- og sykkelveg skal bygges på sørsiden av fylkesveg 72 i Verdal (Foto: Trøndelag fylkeskommune).

Trøndelag fylkeskommune har inngått kontrakt med FS Maskin AS for byggingen av 3,4 km gang- og sykkelveg i Verdal.

Gang- og sykkelvegen skal gå langs fylkesveg 72 fra Vallstad til Sundbyvegen i Verdal kommune. 

God konkurranse  

Trøndelag fylkeskommune er svært god fornøyd med deltakelsen i anbudskonkurransen, der elleve firma konkurrerte om jobben. Laveste pris hadde FS Maskin AS og de vil stå for gjennomføring av arbeidene.  

Bedre trafikksikkerhet 

Det vil bli anleggsstart i oktober 2023 og gang- og sykkelvegen skal være ferdig bygd høsten 2024. Gang- og sykkelvegen bygges for å bedre trafikksikkerheten for gående og syklende langs den trafikkerte vegen. Gang- og sykkelvegen legges på sørsiden av fylkesveg 72 og inkluderer to nye busslommer. I tillegg skal det bygges nytt drens- og overvannssystem i tilknytning til gang- og sykkelvegen. 

Kontaktperson: 

Lars Wiseth Ness
Byggeleder
74 17 93 41 482 86 946