Nattestenger tunnel

Sprangakslatunnelen på fylkesveg 755 i Indre Fosen kommune stenges på natten i tre uker fra 5. juni.

Arbeidet starter onsdag  5. juni og skal etter planen avsluttes 27. juni. Arbeidstiden blir fra kl 20.00 til 06.00 mandag til fredag, og tunnelen vil være stengt i denne perioden. 

Det blir gjennomslipp klokken 00.00-00.30 og 03.00-03.30. 

Mer info:
Ring Vegtrafikksentralen på telefon 175 eller gå inn på 175.no

Kontaktperson:

Johan Westeren
Byggeleder E5052, SHA/YM koordinator elektro
74 17 77 16 992 92 625