Lyser ut kontrakt i Åfjord

Bilde av Årbogsfossen i Åfjord Kommune
Årbogsfossen: Dronebilde av Årbogfossen i Åfjord kommune (Foto: Trøndelag fylkeskommune).

Trøndelag fylkeskommune lyser ut kontrakten for utbedringen av fylkesveg 6328 mellom By og Stjern i Stordalen i Åfjord Kommune. 

Prosjektet er et spleiselag mellom Åfjord Kommune og Trøndelag fylkeskommune. Begge parter stiller med 10 millioner kroner (ekskl. mva 

Dagens strekning mellom By og Stjern er en grusvei og formålet med prosjektet er å forsterke veien slik at den vil tåle trafikken bedre i fremtiden. 

Kan bli asfalt 

Kontrakten består av hovedarbeider på Årbogen og strekningen By-Årbogen. Dersom prosjektet har midler til gode etter disse to hovedarbeidene, inneholder kontrakten en opsjon på utbedringsarbeider på strekningen Årbogen-Stjern og en opsjon på asfaltering. Planen til Trøndelag fylkeskommune er å bygge så mye vi klarer innenfor den tildelte rammen. 

Vegen flyttes 

Årbogen skal rundt 300 metter med fjellskjæring sprenges slik at veien forbi området kan flyttes lengre vekk fra Stordalselva. I dette området har det vært flere mindre utglidninger og ras fra vegen og ned mot elva. Dette er grunnen til at denne delstrekningen utbedres først. Resten av hovedarbeidene omfatter graving av veigrøfter, drenering av vegkroppen, utskifting og oppgradering av stikkrenner, forsterkning av veikroppen og bytte av vegrekkverk. 

Håper å bli ferdig til jul 2022 

Entreprenørene har tilbudsfrist 19.august, og fylkeskommunen forventer anleggsstart i midten av september 2022. Hvis alt går etter planen, er hovedarbeidene ferdig til jul 2022. Dersom det blir nok penger til å gjennomføre noen av opsjonene så vil dette skje våren 2023. 

Høyt prioritert 

- Strekningen By-Stjern har stått høyt på prioriteringslisten til Åfjord kommune over lengre tid, og vi i fylkeskommunen er glad for at dette spleiselaget vil bidra til å forsterke og forbedre veien, sier teamleder Olaf Rovik i Trøndelag fylkeskommune. 

Trafikantene vil kunne oppleve noe redusert fremkommelighet i perioder, men det skal hele tiden være ett kjørefelt åpent forbi anleggsområdene.