Nattestengt tunnel fram til 16. desember

Hoplatunnelen. Bilde. Foto: Vegbilder.no
Hoplatunnelen (Foto: Vegbilder.no)

Stengningen av Hoplatunnelen i Levanger kommune forlenges. Tunnelen åpnes 16. desember.

10. oktober 2022 ble Hoplatunneln på fylkesveg 753 i Levanger stengt på natten. Nå forlenges arbeidsperioden til 16. desember. Dette betyr at det fortsatt blir omkjøring for alle kjøretøy mellom klokken 21.00 og 06.00 fra mandag til fredag. 

Omkjøring for kjøretøy over 7,5 tonn: 
Fylkesveg 6818 og 6824 om Skogn. 

Omkjøring for kjøretøy under 7,5 tonn (personbiler): 
Kommunal veg 9380 og fylkesveg 6850. Denne vegen går rundt tunnelen.  

I helgene vil tunnelen være åpen for all trafikk. 

Ring 175 for ytterligere info. 

Kontaktperson: