Holta bru er åpnet

Holta bru. Bilde
Klar for trafikk: Den midlertidige Holta bru ble åpnet torsdag 23. august (Foto: Trøndelag fylkeskommune).

Den midlertidige utgaven av Holta bru i Holtålen er nå åpnet. Det betyr at tungtrafikk igjen kan kjøre over brua som går på fylkesveg 30.

Da en lastebil kjørte på Holta bru 14. juli i år ble brua stengt for tungtrafikk. Fram til i dag har derfor tyngre kjøretøy vært nødt til å velge en annen rute  enten via Selbu/Tydal eller om Tynset. 

Som følge av de store konsekvensene for tungtrafikken ble arbeidet med å planlegge en midlertidig bru, en såkalt interrimsbru, raskt satt i gang. De første arbeidene ble startet i uke 30. 

Nå er den midlertidige brua åpnet.  

På grunn av den relativt smale bredden på brua er det bare ett kjørefelt, men dette er tydelig skiltet på begge sider. 

Brua har en tillatt aksellast 10 tonn og totallast 60 tonn. Dermed kan tungtrafikken igjen  som normalt.  

Kontaktperson: 

Arild Christensen
Teamleder bru
74 17 95 02 908 60 567

 

Holta bru. Bilde
Klar for trafikk: Den midlertidige Holta bru ble åpnet torsdag 23. august (Foto: Trøndelag fylkeskommune).