Har bestemt hvem som får utbedre sentrumsgate i Trondheim

Kongens gate i Trondheim. Bilde
Skal utbedres: Kongens gate i Trondheim, fylkesveg 6650, skal utbedres (Foto: Jo Øyvind Andersen).

Innstillingen av entreprenør til kontraktinngåelse for fv.6650 Kongens gate, Ilevollen – St. Olavs gate, er klar.

Trøndelag fylkeskommune skal bygge ny trafikkløsning for fv. 6650 Kongens gate i Trondheim. Arbeidet skal gjøre på strekningen mellom Ilevollen og St. Olavs gate. Prosjektet gjennomføres som en totalentreprise med samspill. Dette gjøres for å optimalisere gjennomføring og løsninger av prosjektet i samarbeid mellom byggherren og leverandøren. Et slikt samarbeid fører til økt verdi og reduksjon av prosjektkostnader.  

Samarbeidet skal sikre at partene utnytter felles kompetanse og erfaring, slik at partene kommer frem til de beste løsningene i prosjektet.  

Prosjektet har stort fokus på Miljøkrav og reduksjon av CO2-utslipp. Dette gjelder både i anleggsgjennomføringen og i valg av materialer og gjennomføring for å redusere CO2-avtrykket for gata i dens levetid.  

Det ble levert fem tilbud ved tilbudsfristens utløp. PEAB Anlegg AS er innstilt til kontraktinngåelse med det tilbud som gir det beste forholdet mellom pris og kvalitet.  
PEAB Anlegg AS innstilles derfor til kontraktsinngåelse på fv.6650 Kongens gate, Ilevollen – St. Olavs gate. 

Kontaktperson:

Knut Sørlie Forsmark
Teamleder
74 17 90 63 971 27 331