God kontroll på fylkesvegene

Vann på fylkesveg. Bilde
Mye vann: Store vannmasser på og langs fylkesveg 6510 i Seierdalen i Rennebu. Bildet er tatt 8. august 2023 (Foto: Trøndelag fylkeskommune).

Ekstremværet Hans har så langt ikke ført til store hendelser på fylkesvegene i Trøndelag, men mer nedbør er i vente.

- Det er vann på flere fylkesveger, men ikke mer enn at vi klarer å takle dette, sier fungerende seksjonsleder drift i Trøndelag fylkeskommune, Øyvind B. Mæhle.  

Per nå er den eneste hendelsen en stikkrenne som har kollapset i Soknedal.Dette og eventuelt andre hendelser håndteres fortløpende. Vi har fremdeles pågående patruljering av vegnettet i de utsatte områdene og følger nøye med på utviklingen.  

Skifter stikkrenner 

Årsaken til at vannet renner over vegene erblant annetatenkeltestikkrennene har for lav kapasitet. Selv om dette er uheldig, er det også en fordel. Denne informasjonen kan nemlig brukestil å avdekke stikkrenner som må skiftes ut eller andre tiltak som bør iverksettes. Dette vil nå gjøres fortløpende der stikkrennene som er i dårligst stand naturlig nok utbedres først.  

Venter mer nedbør 

Når ekstremværet har gitt seg, vil grusveger som har blitt ødelagt av uværet høvles og settes i stand. Det ventes imidlertid mye regn framover. Fram til onsdag 9. august er det nemlig meldt om store nedbørsmengder i den sørlige delen av Trøndelag. Dette gjelder spesielt i områdene mellom Oppdal og Røros. Her kan det regne opp til 60 millimeter det neste døgnet.   

Kontaktperson: 

Øyvind Mæhle
Fagleder
74 17 68 69 957 84 985