Gang- og sykkelveg i rute

Bilde av kommende sykkelveg mellom Litj-Tyldum og Skarland bru på Høylandet.
I rute: Bildet viser en del av strekningen mellom Litj-Tyldum og Skarland bru på Høylandet. Bildet er er tatt 13. mai 2022 (foto: Trøndelag fylkeskommune).

Gang og sykkelvegen som skal gå mellom Litj-Tyldum- og Skarland bru på Høylandet er i rute.

Prosjektet skal etter planen være ferdig til juni 2023. 

Arbeidet pågår for tiden utenfor vegbanen og trafikken går som normalt i begge kjørefelt. 

Senere i prosjektet er det behov for å stenge ett felt. Da blir trafikken regulert i det ledige kjørefeltet. 

Trafikanter oppfordres uansett til å senke farten for å ivareta sikkerheten.