Fylkesveg 7054 stenges fra 3. oktober

Fylkesveg 7054 i Overhalla. Bilde. Foto: Trøndelag fylkeskommune.
Belgvold på fylkesveg 7054 i Overhalla (Foto: Trøndelag fylkeskommune).

Fra og med mandag 3. oktober stenges fylkesveg 7054 ved Belgvold i Overhalla. Vegen blir stengt fram til jul.

Årsaken er til stengingen er at en eksisterende stålkulvert skal byttes ut med en ny betongkulvert.  

Det blir skiltet omkjøring rundt Nyheim, Hammer og Skiljås. Arbeidet starter mandag 3.oktober og skal ferdigstilles i løpet av desember.  

Av sikkerhetsmessige årsaker så ber Trøndelag fylkeskommune om at uvedkommende ikke tar seg inn på anlegget.