Håper på vegåpning fredag

Steinras. Bilde
Stengte vegen: Dette steinraset bidro til å stenge fylkesveg 6306 i Flatanger. Bildet er tatt 6. september 2023 (Foto: Trøndelag fylkeskommune).

Om alt av arbeid går som skal, vil fylkesveg 6306 ved Levika i Flatanger åpnes for trafikk i løpet av fredag 8. september.

Fagfolk har vurdert fjellskjæringen etter raset, og deres vurdering er at det ikke er sikkerhetsmessig forsvarlig å starte arbeidet nede på vegen før fjellskjæringen over vegen er sikret. Mannskap og utstyr er på plass for å sikre vegen i dag, torsdag og målet er å åpne vegen fredag.

Dersom man ikke avdekker uventede utfordringer i det forestående sikringsarbeidet forventes det å kunne åpne vegen for trafikk i løpet av fredagen. Dette er imidlertid avhengig av at arbeidet går som forventet.

Det oppfordres til å holde seg oppdatert gjennom meldinger fra Vegtrafikksentralen region-midt (tlf 175).

Kontaktperson:

Endre Rudolfsen
Seksjonsleder
74 17 96 80 924 25 625