Forsinkelse i vegarbeid etter steinsprang

Veagarbeid på fylkesveg 6306 i Flatanger. Bilde
Snart ryddet: Fylkesveg 6306 i Flatanger er snart ryddet etter steinspranget som gikk onsdag 6. september 2023 (Foto: Trøndelag fylkeskommune).

Opprydningen etter steinspranget i Flatanger på fylkesveg 6306 er forsinket og starter tidligst i uke 38.

Det resterende arbeidet i rasområdet i Levikavar som kjent planlagt utført i inneværende uke, altså uke 37. 

Det har imidlertid oppstått forsinkelser og oppstart vil tidligst skje i løpet av uke 38. Det kommer nærmere informasjon om når arbeideidene starter. 

Det som gjenstår av arbeid, er å sette i stand vegen og ferdigstille sikringsarbeidet i fjellskjæringen. 

- Slik får vi igjen en normalsituasjon på vegen, altså uten innsnevring av vegbanen, sier seksjonsleder på drift og vedlikehold i Trøndelag fylkeskommune, Endre Rudolfsen. 

Kontaktperson

Endre Rudolfsen
Seksjonsleder
74 17 96 80 924 25 625