Folkemøte om Frøyatunnelen

Frøyatunnelen skal oppgraderes i 2023 og Trøndelag fylkeskommune inviterer derfor til folkemøte om arbeidet som skal gjøres.

  • Hva: Folkemøte om Frøyatunnelen 
  • Tid: 1700-2100, 1. februar 2023 
  • Sted: Frøya, Kulturhuset (storsalen) 

Frøyatunnelen skal oppgraderes i 2023 og Trøndelag fylkeskommune inviterer derfor til folkemøte om arbeidet som skal gjøres.  

På folkemøtet gis det informasjon om selve prosjektet samt hvordan dette vil påvirke de som ferdes i tunnelen.   

Arbeidene starter 1. april.  

Å stenge tunnelen er utfordrende og skal stengingen og det påfølgende arbeidet gjøres så effektiv som mulig, må trafikken gjennom tunnelen være minst mulig.  

- Stengingen får naturlig nok konsekvenser for trafikkflyten, men vi vil gjøre alt vi kan for å få en best mulig løsning, sier teamleder Olaf Rovik i Trøndelag fylkeskommune.  

Program for folkemøtet: 

  1. Presentasjon av prosjektet - Trøndelag fylkeskommune  
  2. Gjennomgang av stengetider for Frøyatunnelen - Trøndelag fylkeskommune  
  3. Utfordringer   
  4. Spørsmålsrunde   
  5. Eventuelt  


Kontaktperson:

Olaf Rovik
olarov@trondelagfylke.no