Et steg nærmere ny veg i Klæbu

Byggherreteamet fra Trøndelag Fylkeskommune. Fra venstre: Leif Børge Fjelde (kontrollingeniør), Aleksander Kamperud (byggeleder), Terje Uglem (kontrollingeniør), Martin Midttømme (kontrollingeniør), Marit Saltvik Faanes (teknisk byggeleder innleid fra Opak AS). Foto: Trøndelag Fylkeskommune
Byggherreteamet fra Trøndelag Fylkeskommune. Fra venstre: Leif Børge Fjelde (kontrollingeniør), Aleksander Kamperud (byggeleder), Terje Uglem (kontrollingeniør), Martin Midttømme (kontrollingeniør), Marit Saltvik Faanes (teknisk byggeleder innleid fra Opak AS). Foto: Trøndelag Fylkeskommune

Den 26.mai ble det gjennomslag i Tanemstunnelen i Klæbu. Det betyr at en nå er et godt stykke nærmere en ny og bedre veg i området.

Den nesten én kilometer lange Tanemstunnelen har nå kontakt med dagslys på begge sider. Dette betyr at prosjektet er godt i rute, og vegprosjektet i Klæbu er et steg nærmere realisering.

Kirsti Tømmervold, tidigere ordfører i klæbu i rød hjelm, trykker på knappen som detonerer gjennomslagssalva. Foto: Trøndelag Fylkeskommune
Kirsti Tømmervold, tidigere ordfører i klæbu i rød hjelm, trykker på knappen som detonerer gjennomslagssalva. Foto: Trøndelag Fylkeskommune

- Vi er veldig stolte over at vi nå er gjennom med tunnelen. Det har vært mange sprengninger med tilhørende støy og rystelser for de som bor i nærheten, sier byggeleder i Trøndelag fylkeskommune, Aleksander Kamperud.

Totalt skal det bygges 4,5 kilometer med veg mellom Tanem og Tulluan i Klæbu. Dette blir ny veg som legges i en annen trasé enn dagens veg langs Brøttemsvegen. Hovedmålet for prosjektet er bedre trafikksikkerhet og miljø. I tillegg til at tungtrafikk ikke lenger vil kjøre rett forbi boligfelt, skole og barnehage blir det bedre tilgjengelighet til flere næringsområder og Vassfjellet skisenter.

Gjennomslagssalva ferdig sprengt, under steinrøysa er det et lite hull i dagen. Foto: Trøndelag Fylkeskommune
Gjennomslagssalva ferdig sprengt, under steinrøysa er det et lite hull i dagen. Foto: Trøndelag Fylkeskommune

Kamperud sier tunnelarbeidet har gått bra, men at arbeidet har tatt litt lengre tid enn planlagt. Arbeidet er nå litt etter skjema, men åpningen blir etter all sannsynlighet høsten 2024 med offisiell åpning i oktober eller november.
- Men dette kan endre seg da vi fortsatt har mye jobb igjen, sier byggelederen.

Kommer du nordfra starter Tanemstunnelen ved en nybygd rundkjøring på Tanem. Tunnelen på 970 meter går deretter inn i Litjmyrberget. Deretter legges vegtraseen langs Vassfjellet på vestsiden av grustakene.

Gjennomslaget markeres med kake. Fra venstre: Kirsti Tømmervold, Hallgeir Grøntvedt (Sp, leder hovedutvalg vei), Jo Bernt Brønstad (Vegdirektør). Foto: Trøndelag Fylkeskommune
Gjennomslaget markeres med kake. Fra venstre: Kirsti Tømmervold, Hallgeir Grøntvedt (Sp, leder hovedutvalg vei), Jo Bernt Brønstad (Vegdirektør). Foto: Trøndelag Fylkeskommune

- Vi ønsker igjen å takke lokalbefolkningen for tålmodigheten som er vist så langt i byggeperioden, sier Kamperud.

Kontaktperson:

Aleksander Kamperud
Byggeleder
74 17 55 23 458 69 417