Ekstremværet Hans: Fylkesvegene i området tåler ikke tyngre kjøretøy

E6 og fylkesveg 6522 sør for Oppdal. Kart
E6 og fylkesveg 6522 sør for Oppdal.

Fylkesveg 6522 i Oppdal og fylkesveg 30 kan ikke benyttes som omkjøring for tyngre kjøretøy.

Som følge av ekstremværet Hans er både E6 og riksvegnettet stengt. Fylkesvegnettet er imidlertid ikke en alternativ omkjøringsmulighet for tyngre kjøretøy.  

E6 ved Granmo Camping sør for Oppdal sentrum er stengt på grunn av ras. Fylkesveg 6522 går parallelt med E6 på andre siden av Driva, men kan ikke benyttes som omkjøringsveg for tyngre kjøretøy. Dette er en smal og uegnet grusveg i samme området som utglidningene fra E6 har oppstått.   

Det er satt ut vaktpersonale for å forhindre at tyngre kjøretøy benytter denne vegen som omkjøring for stengt E6. I tillegg har fylkesveg 30 en aksellastbegrensning på 3,5 tonn ved Holta bru. Dette gjør sitt til at heller ikke denne vegen kan brukes som omkjøringsrute for tyngre kjøretøy.  

Kontaktperson:  

Øyvind Mæhle
Fagleder
74 17 68 69 957 84 985