Ekstra vintervedlikehold på fylkesveg 30

Fylkesveg 30. Bilde
Fylkesveg 30 mellom Singsås og Ålen (Foto: Trøndelag fylkeskommune).

Det er satt i gang tiltak for å bedre kjøreforholdene på strekningen mellom Singsås og Ålen.

Den siste tiden har Trøndelag fylkeskommune opplevd utfordringer med vedlikeholdsarbeidet på fylkesveg 30 mellom Singsås og Ålen. 

Forholdene på vegen har vært spesielt utfordrende denne vinteren. Årsaken er blant annet lange kuldeperioder samt mye nedbør. Det har ført til flere henvendelser fra kommuner og brukere av vegen. 

Det er derfor satt i gang tiltak for å bedre kjøreforholdene på vegen. Tiltakene som allerede er satt i gang gjør det bedre og tryggere å kjøre på vegen.
Dette er viktig med tanke på den økte trafikken som kommer med
vinterferien og Rørosmartnan (20.- 24. februar).
 

De siste dagene har høvling og fjerning av is gitt gode resultater. I tiden framover gjøres det løpende vurderinger på det videre vedlikeholdet.

Kontaktperson: 

Dag Ivar Borg
Teamleder
74 17 56 38 950 76 769