Disse vil bygge nye gang- og sykkelveg

Madsvågen bru. Bilde
Bilde fra Madsvågen bru som skal rives og erstattes med nye rør (Foto: Trøndelag fylkeskommune).

Prosjektet fv. 714 Dyrvik - Nesset omfatter bygging av 1950 m ny gang-/sykkelveg i Frøya kommune.

Det skal bygges 1950 meter med ny gang- og sykkelveg langs strekningen Hellesvik – Nesset på Frøya. I forbindelse med arbeidet skal Madsvågen bru rives og erstattes med nye rør.   
Anleggsområdet ligger i hovedsakelig nær tilknytning til boligområder.  

Frøya kommune skal være med i prosjektet med ny vannledning og fiber i traseen.  
For å kunne gjøre dette arbeidet må vegen muligens stenges i perioder. Oppstart av arbeidene er ventet i løpet av november/desember 2023.

Ved avslutning av anbudskonkurransen er det kommet inn tre tilbud.  

De som har levert pris er: (Alle priser er eks. mva.)  

  • Hitra Anleggservice AS (41 234 151,00,-)  
  • KN Entreprenør AS (36 905 584,50,-)  
  • Solberg Maskin AS (48 708 602,13,-)  

Trøndelag fylkeskommune vil nå kontrollere de innkommende tilbud. Deretter offentliggjøres en endelig innstilling av entreprenør. 

Kontaktperson: 

Olaf Dagfinn Rovik
Teamleder
74 17 93 44 911 12 605