Bruskade stenger Forve bru

Forve bru: Bilde
Forve bru (Foto: Trøndelag fylkeskommune)

En skade på Forve bru på fylkesveg 65 i Orkland gjør det nødvendig å stenge brua.

Årsaken er at det er oppdaget brudd i brudekket ved landkaret. Skaden ble vurdert så alvorlig at det er besluttet å stenge brua.  

Hvis skaden på brua blir større, vil det til slutt bli slått hull i brudekket med de konsekvenser det kunne føre til. 
Bruvedlikeholdsentreprenør er på plass med sine mannskaper for å utbedre skaden. I et konsentrert område nært landkaret må den skadede betongen meisles bort og erstattes med ny betong. Først når all skadet betong er fjernet, har vi full oversikt over skadeomfanget. 


Foreløpig regner en med at brua kan åpnes igjen i løpet av én uke, altså innen utgangen av oktober 

Kontaktperson:

Arild Christensen
Teamleder bru
74 17 95 02 908 60 567