Åtte entreprenører vil utbedre fylkesveg 710 Lensvik-Valset

Trøndelag Fylkeskommune forbereder utbedring av fylkesveg 710 Lensvik -Valset

Prosjektet fylkesveg 710 Lensvik-Valset omfatter opprusting av 8,7 km veg. Arbeidet foregår i Orkland kommune.  

Utbedringen handler i hovedsak ut på å rehabilitere vegen samt. sikre god drenering av overbygningen ogforsterkning av veien. Åtte entreprenører har gitt tilbud. Nå starter kontrollregningen av tilbudene. 

ÅDT på strekningen er ca. 950 kjøretøy.
Tungtrafikkandel på ca. 12 %.  
Fartsgrensen varierer fra 50 km/t til 80 km/t 

Selva -Valset: 3,9 km vei hvor det skal kantforsterkes, skiftes stikkrenner, rives og fjernes rekkverk, etableres åpne grøfter i jord og fjellskjæringer. 
Selvneset-Selva: 1,2 km hvor det skal kantforsterkes, skiftes stikkrenner, etableres åpne grøfter i jord.
Årstein-Åremsneset: 1,5 km hvor det skal kantforsterkes, skiftes stikkrenner, etableres åpne grøfter i jord og fjellskjæringer.  
Kinebbvika-Indre Buvikneset: 2,1 km hvor det skal kantforsterkes, skiftes stikkrenner, rives og fjernes rekkverk, etableres åpne grøfter i jord og fjellskjæringer. 

Ferdsel i anleggsperioden

Entreprenøren må sørge for fri ferdsel på vegen i hele anleggsperioden.  
Sprenging: Ved sprenging tillates det at vegen stenges i inntil 30 minutter. 
Skifte av stikkrenner: Ved utskifting av stikkledninger utføres halve vegbredden av gangen. 

Ferdig sommeren 2023 

Det er planlagt at prosjektet skal ferdigstilles i slutten av sommeren 2023.  

Trøndelag Fylkeskommune skal nå kontrollregne de åtte tilbudene samt gå gjennom entreprenørenes dokumentasjon, før en endelig innstilling av entreprenør blir offentliggjort. 

Se tilbydere og priser i dette PDF-dokumenet.

Kontaktperson: