Asfaltfresing i Trondheim

Kart Havnegata. Kartutsnitt
Vegen mellom de svarte strekene skal freses.

Deler av Havnegata i Trondheim, fylkesveg 6692, skal freses. Arbeidet starter tirsdag 27. september klokken 22.00

Strekningen som skal freses går fra Brattørbrua og til rundkjøringen Havnegata/ Pirbrua. Arbeidet starter tirsdag 27. september og avsluttes onsdag 28. september. Det skal jobbes på natten, og arbeidet starter 22.00 av avsluttes 06.00.

Det blir manuell dirigering av trafikken og ledebilkjøring gjennom arbeidsområdet. Fresing av asfalt støyer mye, og det blir også en del støv som følge av dette.

- Vår oppfordring til trafikantene er å kjøre rolig forbi arbeidsområdet. Vis hensyn til de som jobber i vegen for deg, sier teamleder Anne-Grethe Jenssen i Trøndelag fylkeskommune.

Kontaktperson: 

Anne-Grethe Jenssen
Teamleder, Team Elektro, vegsikkerhet og asfalt
74 17 90 27 911 12 337