Nå starter asfaltleggingen i Trøndelag

Bilde. Fresing av asfalt på Elgeseter bru.
Fresing av asfalt på Elgeseter bru i Trondheim (Foto: Trøndelag fylkeskommune).

I løpet av årets asfaltsesong skal Trøndelag fylkeskommune legge asfalt på mange fylkesveger. Asfalteringen foregår fra mai til oktober.

Årets asfaltsesong er i gang

I løpet av årets asfaltsesong skal Trøndelag fylkeskommune asfaltere rundt 50 km med veg. Asfaltarbeidet foregå på fylkesveger i hele Trøndelag fra mai til oktober.

I alt skal Trøndelag fylkeskommune legge rundt 53.000 tonn med asfalt  på fylkesvegene. Asfalten har en verdi på cirka 90 millioner kroner og fordeles på to kontrakter med to entreprenører.

Starten på asfaltsesongen varierer ut fra lokale forhold, men asfalteringen starter som regel i mai når det ikke lenger er tele i vegen. Noen steder er entreprenørene allerede i gang.

Asfaltarbeidet som utføres strekker seg fra Røros i sør til Namsos i nord, og de første asfaltstrekningene legges alt i midten av mai.

I dette kartet får du oversikt over strekningene Trøndelag fylkeskommune skal asfaltere i 2024.

Arbeid på natt i Trondheim by

Trøndelag fylkeskommune skal asfaltere en del fylkeskommunale veger i Trondheim by. En del av dette asfaltarbeidet foregår på natten når det er minst trafikk langs vegene.

Arbeidet vil kunne oppleves som støyende for de nærmeste beboerne til asfaltarbeidet. Beboere som bor langs vegen som asfalteres vil kunne få tilbud om å ta inn på hotell i utkanten av Trondheim.

Trøndelag fylkeskommune vil sende ut pressemelding med varsel om asfaltarbeid en uke før asfaltering. Beboere bes følge med og melde behov for overnatting.

Klima- og miljøkrav                                                               

Siden 2020 har Trøndelag fylkeskommune stilt strenge krav til klima og miljø i sine asfaltkontrakter. Entreprenørene må konkurrere om lave CO2-utslipp i tillegg til lav pris for å vinne konkurransen.                                                                             

Trøndelag fylkeskommune har som mål å få ned CO2-utslippet fra asfalt. Målet er at utslippene skal være redusert med 70 prosent innen 2030 sammenlignet med utslippene i 2020.

Vis hensyn til de som jobber i vegen

Trøndelag fylkeskommune oppfordrer alle som ferdes på vegen til å utvise hensyn til alle som jobber på vegen. Dette gjelder både trafikkdirigenter og øvrige asfaltarbeidere.

Det meste av asfaltarbeidet foregår på dagtid når det er trafikk på vegene.

Kontaktperson:

Anne-Grethe Jenssen
Teamleder, Team Asfalt, vegoppmerking og elektro
74 17 90 27 911 12 337