Asfaltering i Trondheim kommune

Hangerslettvegen. Foto: Thomas Langørgen
Hangerslettvegen. Foto: Thomas Langørgen

Trøndelag fylkeskommune vil fra mandag 11 juli til fredag 15 juli asfaltere mellom Rye og Lauvset på FV 6652 Hangerslettvegen.

Arbeidet foregår på dagtid fra kl. 07.00 – kl. 17.00 og det må påregnes redusert fremkommelighet med ventetid opptil 1 time mens asfalteringsarbeidet pågår. Manuell dirigering Den aktuelle strekningen er 4200 meter lang. Det blir manuell trafikkdirigering på stedet. Vi oppfordrer trafikantene til å bruke alternative omkjøringsveger om dette er mulig sier Teamleder for Elektro, vegsikkerhet og asfalt Anne-Grethe Jenssen.

Kartutsnitt Rye - Lauvset
Kartutsnitt Rye - Lauvset

Spørsmål sendes til:

Anne-Grethe Jenssen, annje@trondelagfylke.no