Asfaltering i Steinkjer kommune

Verrastrandveien.Bilde
Bildet viser deler av strekningen som skal asfalteres. (Foto: Trøndelag fylkeskommune)

Verrastrandveien i Steinkjer kommune skal asfalteres fra 21. mai. Arbeidet medfører stengt veg i korte perioder.

Verrastrandveien.Kartutsnitt
Asfaltering skal foregå mellom den lysegrønne og røde markeringen på kartet.

Fylkesveg 720 Verrastrandveien i Steinkjer kommune skal asfalteres fra tirsdag 21. mai til fredag 24. mai. Strekningen som skal asfalteres er ved Verrastranda. Arbeidet vil foregå på dagtid fra klokken 07.00 og utover dagen.

Stenges i korte perioder

I forbindelse med arbeidet må trafikantene regne med redusert fremkommelighet. Det blir manuell trafikkdirigering på stedet.
Vegen stenges i korte perioder på opptil én time ved hver stenging.

Kontaktperson:

Anne-Grethe Jenssen
Teamleder, Team Asfalt, vegoppmerking og elektro
74 17 90 27 911 12 337