Asfaltering i Skaun

Kart over område som skal asfalteres

Fra torsdag 16. juni til fredag 24. juni asfalterer Trøndelag fylkeskommune deler av fylkesveg 6628, Åsbygdvegen.

Opptil én time venting 

Arbeidet foregår på dagtid fra kl. 09.00 – kl. 23.00. I forbindelse med arbeidet må trafikantene regne med redusert fremkommelighet. Ventetiden kan bli opptil én time mens asfalteringsarbeidet pågår. Det jobbes ikke i helgene. 

Manuell dirigering 

Den aktuelle strekningen er 3500 meter lang og det blir manuell trafikkdirigering på stedet. Vi oppfordrer trafikantene til å bruke alternative omkjøringsveger om dette er mulig. 

Kontaktperson : 

Anne-Grethe Jenssen
Teamleder
74 17 90 27 911 12 337