Asfaltering i sentrum av Trondheim

Havnegata. Bilde. Foto: Trøndelag fylkeskommune.
Havnegata i Trondheim (Foto: Trøndelag fylkeskommune).

Deler av Havnegata i Trondheim, fylkesveg 6692, blir asfaltert 12. og 13. oktober.

Arbeidet skulle egentlig bli gjennomført i starten av oktober, men grunnet forsinkelser så blir asfalteringen først gjennomført i natt 12. - 13. oktober. 

Strekningen som skal asfalteres går fra Brattørbrua og til rundkjøringen Havnegata/ Pirbrua. Arbeidet starter onsdag 12. oktober og avsluttes torsdag 13.oktober. Arbeidet foregår nattestid og starter kl. 22.00 og avsluttes kl. 06.00. 

Støy og støv 

Det blir manuell dirigering av trafikken og ledebilkjøring gjennom arbeidsområdet. Fresing av asfalt og asfaltarbeidet støyer mye, og det blir også en del støv som følge av dette.  

Teamleder Anne-Grethe Jenssen i Trøndelag fylkeskommune ber trafikanter kjøre rolig forbi arbeidsområdet. 

- Vis hensyn til de som jobber i vegen for deg, sier hun. 

Kontaktperson:

Anne-Grethe Jenssen
Teamleder, Team Elektro, vegsikkerhet og asfalt
74 17 90 27 911 12 337