Asfaltering i Orkland kommune.

Fylkesveg 714 ved Åstfjord. Bilde
Bilde viser deler av strekningen som får ny asfalt (Foto: Trøndelag fylkeskommune).

Deler av fylkesveg 714 ved Åstfjordforbindelsen skal asfalteres fra søndag 3. september til 12. september.

På fylkesvei 714 ved Åstfjordforbindelsen, skal strekningen fra Slørdalstunnelen til Brattstiåstunnelen skal asfalteres. Arbeidet skjer nattestid fra klokken 22.00 til 06.00.

Fylkesvei 714 Åstfjord. Kart
Asfalteringen foregår mellom de grønne og røde markeringene.

Stengt veg og omkjøring

I forbindelse med dette arbeidet blir vegen stengt og det blir omkjøring via gamle fylkesvei 714 Åstfjordveien.

Kontaktperson:

Anne-Grethe Jenssen
Teamleder, Team Asfalt, vegoppmerking og elektro
74 17 90 27 911 12 337