Asfaltering i Orkanger

Fylkesveg 65. Bilde
Bildet viser deler av strekningen som skal asfalteres (Foto: Trøndelag fylkeskommune).

Deler av fylkesveg 65, Nils Arne Eggens vei, skal reasfalteres fra søndag 20. august til onsdag 23. august.

Fylkesveg 65 Nils Arne Eggens vei. Kart
Asfaltering på fylkesveg 65: Det skal asfalteres mellom de grønne og røde prikkene.

På fylkesveg 65, Nils Arne Eggens vei, skal kjørefeltene reasfalteres mellom Follo og frem til jernbaneovergangen. Arbeidet skjer nattestid fra klokken 22.00 til 06.00

Mye støy

Under fresingen og asfalteringen blir det mye støy samt noe støv. 

Det blir ledebilkjøring og manuell dirigering i arbeidsområdet.

- Vi ber trafikantene kjøre rolig forbi arbeidsområdet og utvise hensyn til de som jobber på vegen, sier teamleder Anne-Grethe Jenssen i Trøndelag fylkeskommune.

Kontaktperson:

Anne-Grethe Jenssen
Teamleder, Team Asfalt, vegoppmerking og elektro
74 17 90 27 911 12 337