Asfaltering i Midtre Gauldal

Fylkesvei 6568 Skogsveien. Bilde
Bilde viser deler av vegen som skal asfalteres på fylkesvei 6568 Skogsveien. (Foto: Trøndelag fylkeskommune)

Skogsveien i Midtre Gauldal kommune skal asfalteres fra 18. september. Det betyr stenging i korte perioder.

Fylkesveg 6568, Skogsveien i Midtre Gauldal kommune skal asfalteres fra mandag 18. september til fredag 22. september. Strekningen som skal asfalteres er i Hauka, og denne går fra Hallset til Økdalsmoen. Arbeidet vil foregå på dagtid fra klokken 06.00 og utover dagen.

Fylkesvei 6568. Kart
Strekningen som skal asfalteres er mellom den grønne og røde markeringen.

Stenges i korte perioder

I forbindelse med arbeidet må trafikantene regne med redusert fremkommelighet. Det blir manuell trafikkdirigering på stedet.
Vegen stenges i korte perioder på opptil én time ved hver stenging.

Kontaktperson:

Anne-Grethe Jenssen
Teamleder, Team Asfalt, vegoppmerking og elektro
74 17 90 27 911 12 337