Forlenget asfaltering i Orkland

Fylkesveg 714 i Orkland. Bilde
Bildet viser deler av strekningen som skal asfalteres. (Foto: Trøndelag fylkeskommune).

Værforhold gjør sitt til at stenging av tunneler og omkjøring forlenges på fylkesveg 714 i Orkland kommune.

Fra torsdag 10. august klokka 22.00 til fredag 11. august klokka 0600 skal deler av fylkesveg 714, Snillfjordveien asfalteres. Deretter blir det en pause i arbeidet før asfalteringen fortsetter fra søndag 13. august klokka 22.00 til mandag 14. august klokka 06.00.

Strekningen som skal asfalteres er litt over seks kilometer lang og starter litt før Fossantunnelen og går til Bergselvbrua. 

Både Fossantunnelen og Snilldalstunnelen være stengt i tidsrommet arbeidet foregår. Omkjøring blir da via den gamle fylkesveg 714 Snilldal.

Resten av strekningen vil være med manuell dirigering og ledebilkjøring.

- Vi ber trafikantene kjøre rolig forbi arbeidsområdet og utvise hensyn til de som jobber på vegen, sier teamleder Anne-Grethe Jenssen i Trøndelag fylkeskommune.

Kontaktperson:

Anne-Grethe Jenssen
Teamleder, Team Elektro, vegsikkerhet og asfalt
74 17 90 27 911 12 337