Asfaltering i Trondheim

Bilde av Strindvegen i Trondheim
Får asfalt: Strindvegen i Trondheim (Foto: Trøndelag fylkeskommune).

På fylkesveg 6664 skal Strindvegen mellom Lerkendal stadion og rundkjøring Thorbjørn Brattsveg og fra krysset Kong Øysteinsveg / Aasta Hanstensveg til Bromstadekra få ny asfalt.

På fylkesveg 6664 skal Strindvegen mellom Lerkendal stadion og rundkjøring Thorbjørn Brattsveg, Kong Øysteinsveg mellom Jonsvannsvegen og til Valentinlyst senteret og fra krysset Kong Øysteinsveg / Aasta Hanstensveg til Bromstadekra få ny asfalt. 

Asfaltering ved Lerkendal og Valentinlyst 

På fylkesveg 6664 skal disse strekningene asfalteres: 

Strindvegen mellom Lerkendal stadion og rundkjøring Thorbjørn Brattsveg. 

- Fra kryss Kong Øysteinsveg / Aasta Hanstensveg til Bromstadekra. 

Arbeidet forlenges til onsdag 21. september. Arbeidet foregår på natten mellom klokken 22.00 og 06.00. Fresingen og asfalteringen fører til støy og støv. Det blir manuell dirigering og ledebilkjøring mens arbeidet foregår. 

 Vis hensyn! 

- Vi ber trafikantene kjøre rolig forbi arbeidsområdene og vis hensyn til de som jobber på vegen, sier Teamleder Anne-Grethe Jenssen i Trøndelag fylkeskommune.  

Kontaktperson:

Anne-Grethe Jenssen
Teamleder, Team Elektro, vegsikkerhet og asfalt
74 17 90 27 911 12 337

 

Kartutsnitt Kong Øysteinsveg i Trondheim.
Området mellom de svarte strekene skal asfalteres.